ข้อมูลรถยนต์

HONDA MOBILIO 2018

ข้อมูลประกันภัย

ไทยวิวัฒน์
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง
26,100.00 บาท สมาชิกลดอีก 1,305.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

TVI ป.1 ซุปเปอร์ชิลล์ กลุ่มรถ Other (ห้าง)

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง

- ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า - รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง) - ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง,รถสปอร์ต,รถดัดแปลง,รถไฟฟ้า,รถแต่งซิ่ง,รถติดแรป-สติ๊กเกอร์-เคลือบแก้ว-เคฟล่า,รถติดไซเรน,รถติดเครื่องทำความเย็น,รถที่ติดคอกที่สูงเกินกว่า 2.5 เมตรนับจากพื้นดิน - ไม่รับรถขนส่งปลา-สัตว์น้ำ-อาหารทะเล ติดตั้งถังออกซิเจน,รถวิ่งร้วมขนส่ง เช่น Kerry,Grab,Lazada เป็นต้น - ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัยหรือมีสำเนากรมธรรประกันภัยประเภท 1 จากที่เดิม ที่ยังไม่หมดอายุประกันภัย มาเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ในกรณีที่ไม่มีการแสดงหลักฐานฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย - เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว - Chevrolet ทุกรุ่น ไม่รับ ป.1 - รับรถเฉพาะกลุ่ม 3,4,5 (ไม่รับรถกลุ่ม 1,2)

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 370,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 370,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 370,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-19241

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย