คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี เป็นหนึ่งในยอดนักขายในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ คุณศรีกรุง ก่อตั้ง บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ ในปี 2534 ภายใต้เจตนารมณ์ที่ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของประกันภัย และประโยชน์ของธุรกิจนายหน้าประกันภัย ที่จะเป็นอีกแรงสำหรับการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของประชาชนในประเทศ

ศรีกรุงโบรคเกอร์ ได้ขยายจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ให้บริการครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทย จำนวน 34 สาขา ซึ่งได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องในทุกๆพื้นที่ที่เปิดบริการ ทำให้มีจำนวนตัวแทนรวมกันมากกว่า 20,000 คน ซึ่งทำให้สามารถให้บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และด้วยปริมาณงานที่ขยายตัวอย่างมาก บวกกับแนวทางบริหารงานของทีมบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น ศรีกรุงโบรคเกอร์ จึงได้เปิดกิจการใหม่เพิ่มเติมขึ้น ภายใต้ชื่อว่า บริษัท 724 Market จำกัด

บริษัท 724 Market เปิดดำเนินการขายสินค้าอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมกับความหลากหลายของสินค้า จากพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดย 724 Market ได้ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ระดับสากลที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย และถูกหลักมาตรฐานสากลจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการจากเรา อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ทันสมัย ในระดับต้นๆของเมืองไทย

บริษัท 724 Market จะมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รวดเร็ว ไม่มีแอบแฝง ได้รับความคุ้มครองครบถ้วน และได้รับกรมธรรม์ทันที การใช้งานต้องง่าย เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ

จากการดำเนินการแบบดั้งเดิม ไปสู่การบริหารการขายแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่า และทำได้ง่ายกว่า เราจึงอยากบอกทุกท่านว่า

“ ประกันออนไลน์ เราก็ขายนะ !!! ”

“ คลิกแล้ว รับกรมธรรม์เลย ”