ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA FORTUNER 2019

ข้อมูลประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง
18,300.00 บาท สมาชิกลดอีก 915.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

แคมเปญ TOYOTA USED CAR (C64/00153)

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง

- รหัส 110 สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ,รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและ/หรือบุคคล) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - คุ้มครองอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ติดตั้งจากโรงงานตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท รวมราคาติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG แล้วไม่รวมถึง แคฟร่า, คาร์บอน, สติ๊กเกอร์, เคลือบแก้ว - ไม่รับรถที่ดัดแปลงที่ติดตั้งตกแต่งเข้าข่ายเพื่อความเร็วหรือการแข่งขัน รถโหลดเตี้ย หรือ ยกสูง - การติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือ ดัดแปลงสภาพรถให้แตกต่างจากท6ีออกจากโรงงาน ควรแจ้งให้บริษัททราบ - เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 940,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 940,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 940,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-16533

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย