ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
TOYOTA REVO 2 Doors 2020 967.28
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 400,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 30,500 27,001 4,500 3,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 20,900 - 3,200 6,900 7,801 6,900 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 15,501 - 2,700 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 23,000 17,500 4,300 3,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 22,765 16,000 - 2,500 6,800 7,301 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 25,000 20,000 - 3,799 8,000 9,000 6,600 7,600
มั่นคง
เทเวศ 22,500 16,500 - 2,800 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 21,301 17,301 - 3,701 6,001 7,000 4,901 5,601
ญี่ปุ่น
ไอโออิ 29,076 20,949 - 3,356 7,700 8,700 6,200 7,200
ที่1ของโลก
แอกซ่า 22,531 14,933 - 3,231 7,000 8,200 6,400 7,500

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ