ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
TOYOTA ALTIS 2018 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 520,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 24,000 19,500 - 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 15,750 - 2,300 6,900 7,800 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 19,002 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 27,000 18,000 4,900 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 21,500 7,600 - 2,100 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ 25,000 14,500 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
ญี่ปุ่น
ไอโออิ 25,246 16,500 - 3,046 7,000 8,000 5,700 6,700
ที่1ของโลก
แอกซ่า - 20,418 - 2,561 6,400 7,400 5,800 6,800

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ