ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
SUZUKI SWIFT 2017 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 290,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ - - 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ 21,200 13,950 - 2,300 7,300 8,200 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 14,501 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - 14,500 4,000 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 21,742 14,748 - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 16,500 5,900 - 2,099 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ 25,000 12,500 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - 13,700 - 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย - - - - - - - -
ที่1ของโลก
แอกซ่า - - - 2,561 6,200 7,100 - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ