ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
ISUZU D-MAX 4 Doors 2017 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 530,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 17,500 16,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ 15,500 12,600 - 2,300 6,900 7,800 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 18,001 14,801 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 20,000 15,900 4,900 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 18,189 13,283 - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 22,000 6,100 - 2,099 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ - 13,000 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 22,001 19,201 - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - 15,200 - 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย - - - - - - - -
ที่1ของโลก
แอกซ่า 21,724 13,456 - 2,561 6,200 7,100 6,500 7,500

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ