ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA MOBILIO 2013 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 230,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ - - - 2,500 8,600 10,100 - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 13,680 - 2,300 6,600 8,200 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 14,591 - - 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - - 4,000 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 1,991 6,301 7,101 5,500 6,501
รัฐบาล
ทิพย - - - 2,100 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ - 12,001 - 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ERGO - - - 1,935 5,695 6,446 4,901 5,601
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ - - - 2,580 - - - -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - 16,501 - 2,901 5,900 8,300 4,900 7,300

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ