ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA CIVIC 2019 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 540,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 26,501 20,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 17,820 - 2,300 6,600 7,500 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 21,001 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 27,000 21,000 4,900 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 25,621 18,650 - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 22,000 7,600 - 2,100 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ 26,500 15,501 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 20,001 17,001 - 2,601 5,930 7,000 4,901 5,601
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ - 7,501 - 2,580 7,000 6,900 6,301 -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - - - 2,518 5,900 8,300 4,900 -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ