ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA CITY 2020 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 480,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 24,000 18,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - - - - 6,900 7,800 - -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 16,001 - - 5,900 6,401 7,100 7,600
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 26,643 16,000 4,600 - 7,501 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 22,609 15,001 - - 7,000 7,801 - -
รัฐบาล
ทิพย 17,500 6,300 - - - - - -
มั่นคง
เทเวศ 24,000 13,000 - - 7,500 8,500 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
อาคเนย์ - - - 1,900 - 6,800 5,300 5,900
ญี่ปุ่น
ไอโออิ 20,000 14,500 - - 7,000 8,000 5,700 6,700
ที่1ของโลก
แอกซ่า - - - - - - - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ