ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA CITY 2019 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 390,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 22,500 17,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - - - - 6,600 7,500 - -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 16,001 - - 5,900 6,401 7,100 7,600
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 26,600 - 4,300 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - 14,801 - - 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 17,500 6,100 - - - - - -
มั่นคง
เทเวศ 25,000 12,500 - 2,600 7,500 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 5,930 7,000 4,901 5,601
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ 24,900 7,501 - 2,580 - 6,900 - -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - 16,001 - - - - - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ