ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA CITY 2019 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 430,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 23,000 18,000 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 15,675 - - 6,900 7,800 - -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 16,301 - - - - - -
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 26,643 16,000 4,600 - 7,501 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 22,530 15,500 - - - - - -
รัฐบาล
ทิพย 17,500 6,300 - - - - - -
มั่นคง
เทเวศ 24,000 18,000 - - 7,500 8,500 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 19,601 15,001 - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - 17,200 - 2,356 - 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย 19,000 16,000 - - 5,900 8,501 8,501 8,501
ที่1ของโลก
แอกซ่า - - - - - - - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ