ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA CITY 2017 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 380,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 23,000 17,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - - - - 6,900 7,800 - -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 16,001 - - 8,400 6,401 7,100 7,600
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 26,643 16,000 4,300 - 7,501 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - - 7,000 7,801 - -
รัฐบาล
ทิพย 17,500 6,100 - - - - - -
มั่นคง
เทเวศ 25,000 12,500 - - 7,500 8,500 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - - - 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย - - - - - - - -
ที่1ของโลก
แอกซ่า - - - - - - - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ