ข้อมูลรถยนต์

HONDA CR-V 2017

ข้อมูลประกันภัย

LMG
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
12,299.65 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

LMG ป.1 MBP_HERO_SUV & Pickup 4 dr ทะเบียน ต่างจังหวัด และ ปริมณฑล (ซ่อมอู่)

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- รหัส 110 - ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าตลาดขณะขอเอาประกันภัย - อัตราเบี้ยนี้สำหรับงานใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับงานต่ออายุของบริษัทฯได้ - อัตราเบี้ยนี้ ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ ได้อีก - อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรุ่นรถยนต์ที่กำหนดเท่านั้น - อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์และรวมส่วนลดการติดตั้งแอพพลิเคชันการแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือไว้แล้ว

***ทะเบียน ต่างจังหวัด และ ปริมณฑล

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 610,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 610,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 610,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-20319

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย