ข้อมูลรถยนต์

HONDA CR-V 2017

ข้อมูลประกันภัย

ไทยวิวัฒน์
ประกันชั้น 5 3+ เต็มทุน ซ่อมอู่
7,300.00 บาท สมาชิกลดอีก 365.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

TVI 3+ ชิลล์ ทุน 200,000 บาท รถเก๋ง

ประกันชั้น 5 3+ เต็มทุน ซ่อมอู่

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110 เก๋ง) - ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า - ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง,รถสปอร์ต,รถดัดแปลง,รถไฟฟ้า,รถแต่งซิ่ง,รถติดไซเรน,รถติดเครื่องทำความเย็น,รถติดคอกตู้ที่สูงเกินกว่า 2.5 เมตรนับจากพื้นดิน รถขนส่งปลา-สัตว์น้ำ-อาหารทะเล ติดตั้งถังออกซิเจน,รถวิ่งร่วมขนส่ง เช่น Kerry,Grab,Lazada เป็นต้น - ทุนประกันภัยต้องไม่สูงกว่ามูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย - รวมส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว - Chevrolet ทุกรุ่น รับเฉพาะ ป.2+ป.3+ ที่ทุน 100,000 เท่านั้น - ในกรณีติดตั้งตู้ โครงเหล็ก ต้องแจ้งให้ทาง TVI ทราบเพื่อระบุแบบตัวถังในระบบ

***ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้*** สิทธิพิเศษ เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับการักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,000 บาท (ต่อคน ต่ออุบัติเหตุ) เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต 10,000 บาท (ต่อคน) เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง กรณีนำรถเข้าซ่อม 1,000 บาท (ไม่จากัด)(ต่อการเข้าซ่อม)

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 200,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ - บาท
คุ้มครองน้ำท่วม - บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-18919

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย