ข้อมูลรถยนต์

HONDA CR-V 2017

ข้อมูลประกันภัย

กรุงเทพ
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน ซ่อมอู่
7,500.00 บาท สมาชิกลดอีก 375.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

2+ Special โดนใจ 2022 (เบี้ยพิเศษ)

ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน ซ่อมอู่

- รับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - รับประกันภัยรถกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 3 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - สามารถเลือกทุนประกันภัยที่ต้องการได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคารถ ณ วันที่ทำประกันภัย - ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย - เบี้ยประกนภัยกังกล่าวรวมส่วนลดกล้อง CCTV แล้ว

*** เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม - ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม - บริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วไทย ยกเว้นรถกระบะ - คุ้มครองภัยก่อการร้ายทั่วประเทศไทย (ตามทุนประกันภัย) ***มูลค่ารถที่ทำประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกัน

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 200,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 200,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 250,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-17756

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย