ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA REVO 2 Doors 2020

ข้อมูลประกันภัย

ไอโออิ
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
20,948.46 บาท สมาชิกลดอีก 1,047.42 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

แคมเปญ Single Rate TOYOTA (รหัส 210 ปิคอัพ)

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

ชื่อจดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น - รถยนต์นั่งโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210 ปิคอัพ) - ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า และไม่มีอุปกรณ์ตกแต่ง ดัดแปลงหรือโหลดเตี้ย - ทุนประกันภัยสามารถรวมคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานเท่านั้น - อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมส่วนลดกล้อง, ส่วนลดแอพพลิเคชั่น, ส่วนลดระบุชื่อผู้ขี่ขับแล้ว

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์โดยสารการใช้ส่วนบุคคล (210)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-17546

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย