ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA FORTUNER 2021

ข้อมูลประกันภัย

ไทยศรี
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
17,000.16 บาท สมาชิกลดอีก 850.01 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

TMW ONE PRICE รถกลุ่ม 4 อู่ (631-MA)

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- รถยนต์ส่วนบุคคลรหัส 110 กลุ่ม 4 - อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวรวมทุนตกแต่งมูลค่า 20,000 บาท หากในกรณีที่มีการตกแต่งมากกว่านี้ค่าเบี้ยส่วนเพิ่ม

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ทุนประกัน เนื่องจากหนึ่งรุ่นรถมีหลายราคาขาย ช่วงทุนประกันจึงมีต่ำสุดและสูงสุดในแต่ละปี หากรุ่นรถเป็นช่วงราคารถต่ำควรใช้ช่วงทุนประกันต่ำหากรุ่นรถเป็นช่วงราคารถสูง ควรใช้ช่วงทุนประกันสูง หรือสามารถเช็คทุนประกันได้จาก www.thaisri.com

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 990,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 990,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 990,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 400,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-17383

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย