ข้อมูลรถยนต์

HONDA CR-V 2017

ข้อมูลประกันภัย

เทเวศ
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
12,999.43 บาท สมาชิกลดอีก 649.97 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

DVS SAVE SAVE กลุ่ม 3 ระบุผู้ขับขี่ อายุ 36 ปี ขึ้นไป

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- อัตราเบี้ยนี้ สำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคล กลุ่ม 3-5 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ไม่เกิน 2 ท่านซึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไปเท่านั้น - ขอสงวนสิทธิ์รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือ รับขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊สเป็นต้น - การคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ไม่คุ้มครองสติ๊กเกอร์ และ อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ เช่น เคฟลาร์(cafla) เป็นต้น ) - เบี้ยประกันที่กำหนด รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และติดตั้งแก๊ส ไม่เกิน 1 ถัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 20,000.- บาท ณ วันที่แจ้งทำประกันภัย - กรณีซื้อความคุ้ม ครองเพิ่ม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน และคิดเบี้ยเพิ่มในวงเงินคุ้มครอง 10,000.- ละ 300.- บาท(จากเบี้ยสุทธิ) หากติดตั้งและต้องการซื้อเพิ่มภายหลังทำประกัน ขอสงวนสิทธิ์คิดเบี้ยเพิ่ม 10,000.- ละ 300 บาทเช่นเดียวกัน - เบี้ยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศษที่มีอัตราเฉลี่ยส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อยแล้ว

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 610,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 610,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 610,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-17004

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย