ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA REVO 2 Doors 2019

ข้อมูลประกันภัย

วิริยะ
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
27,000.01 บาท สมาชิกลดอีก 1,350.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

วิริยะ รถปิคอัพบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ติดตั้งคอกเหล็ก คอกไม้ และตู้แห้งบรรทุก

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- รหัส 320 รถปคอัพบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ขนาดไม่เกิน 4 ตัน ติดตั้งคอกเหล็ก คอกไม้ และตู้แห้งบรรทุก ไม่ใช้ เพื่อการบรรทุกและขนส่ง ไมไช่ วัตถุอันตราย - เบี้ยประกันภัยข้างต้นให้ส่วนลดแล้ว ไม่ให้ ส่วนลดในช่องใดอีก - ไม่รับประกันภัย รถปิคอัพเพื่อการบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด และแก๊ส เป็นต้น - ไม่รับประกันภัย รถปิคอัพดัดแปลงสภาพ - ไม่รับประกันภัย ถปิอัพที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ เช่น อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ดัมพ์ และเครน เป็นต้น - เบี้ยประกันภัยดังกล่าว ได้ให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV) และ Appicaion สำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 390,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 390,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 390,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 800,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-16957

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย