ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA FORTUNER 2018

ข้อมูลประกันภัย

0.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ส่งด่วน Flash Express

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม
ประเภทรถยนต์ ()
ความเสียหายต่อรถยนต์ - บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ - บาท
คุ้มครองน้ำท่วม - บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย - บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย - บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน - บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล - บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล - บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา - บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล - จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล - จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย