ข้อมูลรถยนต์

MAZDA CX-3 2017

ข้อมูลประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
18,262.76 บาท สมาชิกลดอีก 913.14 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

แคมเปญ MAZDA Used Car (อู่)

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- รหัส 110 - คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณ์ตกแต่ง ไม่รวมถึง แคฟร่า , คาร์บอน , สติ๊กเกอร์ , เคลือบแก้ว - ไม่รับทำประกันภัยรุ่นที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง - เบี้ยนี้ไม่สามารถใช้กับรถกระบะ pick up ท*ีมีการต่อ คอก, รั้วสูง, ตู้, แหนบ และเพลาเสริมจากมาตรฐาน - เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดีส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application - เบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ,รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและ/หรือบุคคล) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - ประเภท 1 บริษัทฯ ขอตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกกรณี และความเสียหายต้องไม่เกิน 8,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 550,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 550,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 550,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-16291

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย