เกี่ยวกับ 724 มาร์เก็ต

บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด หรือรู้จักกันในนาม 724 ประกันออนไลน์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานร่วมด้วย 2 ผู้บริหาร คือ คุณนวพร อรุณสวัสดี และคุณปกรณ์ ปิ่นเวหา ซึ่ง 724 ประกันออนไลน์ต่อ ยอดขยายธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย จากบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการสามารถทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการประกันภัยอย่างสะดวกรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ พ.ร.บ., ประกันรถยนต์, ประกันเดินทาง, ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ด้วยจากความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมากกว่า 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ซึ่งในการเป็น InsurTech อย่างเต็มรูปแบบจึงไม่เพียงแต่นำเสนอประกันออนไลน์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า แต่ยังมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าใช้งานระบบที่ง่ายที่สุด ลดขั้นตอนการสั่งซื้อประกันออนไลน์ สะดวก ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีในการซื้อ ให้ลูกค้าสามารถทำรายการเองได้ 100% และได้รับกรมธรรม์ออนไลน์อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 บริษัทฯมีการจำหน่ายประกันโควิดจากหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำ ทำให้ในช่วงดังกล่าว ลูกค้าจำนวนมากกว่า 800,000 ราย ได้ซื้อประกันโควิดออนไลน์ เพื่อบรรเทาความเสี่ยง ทำให้ยอดขายในปี 2563 ของ 724 มาร์เก็ตพุ่งสูงถึง 250 ล้านบาท และสำหรับในปี 2564 บริษัทฯคาดว่ายอดขายจะทะลุ 500 ล้านบาท

ต่อมา ในปี 2564 ได้รับเกียรติจากคุณชาตรี ขำรักษา ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ซึ่งช่วยผลักดันทุกย่างก้าวที่สำคัญทำให้ 724 ประกันออนไลน์เป็นบริษัท InsurTech อย่างเต็มรูปแบบ และยังขยายฐานสู่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

ความสำเร็จล่าสุด บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังขยายฐานสู่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อนำโปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีนออนไลน์ มาจำหน่ายบนเว็บไซต์ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อและจองเพื่อเข้ารับบริการโดยไม่ต้องรอคิว

จากการขยายตลาดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย พร้อมกับเดินหน้าพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพื่อการบริการที่มีความทันสมัย สร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีง่าย สะดวก และรวดเร็ว นับเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด เพื่อการก้าวให้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
 

“724 ประกันออนไลน์ ครบทุกประกัน 

ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง”