ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
mazda CX-3 2017 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน
550,000
- - ทุน
100,000
ทุน
200,000
ทุน
100,000
ทุน
200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 24,000 22,000 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ 20,000 14,760 - 2,300 7,300 8,200 6,500 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 19,801 16,401 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - 18,263 4,900 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ 25,621 15,764 - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 21,000 7,600 - 2,100 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ 23,500 13,500 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
อาคเนย์ - 17,000 - 1,763 5,900 6,800 5,300 5,900
ญี่ปุ่น
ไอโออิ 18,001 15,001 - 2,805 7,000 8,000 6,001 7,000
ที่1ของโลก
แอกซ่า - 22,054 - 2,561 6,200 7,100 6,500 7,500