ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
toyota FORTUNER 2019 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน
940,000
- - ทุน
100,000
ทุน
200,000
ทุน
100,000
ทุน
200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 21,000 19,500 3,500 2,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ 20,000 14,850 - 2,300 6,900 7,800 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย 19,201 15,001 - 1,900 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย 18,300 - - 2,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 1,991 6,501 7,300 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย 21,400 7,000 - 2,099 7,000 8,000 6,000 6,999
มั่นคง
เทเวศ 23,500 14,000 3,400 2,300 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 20,201 16,801 - 2,601 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - 19,500 - 2,356 6,900 7,300 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย - - - - - - - -
ที่1ของโลก
แอกซ่า 21,808 16,056 - 2,901 6,200 7,100 6,500 7,500