ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
ISUZU D-MAX 2 Doors 2017 967.28
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 350,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ - 23,000 4,500 3,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - 14,500 - 3,200 6,600 7,501 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 14,901 - 2,700 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - 15,500 4,300 3,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 2,500 6,800 7,301 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย - 18,001 - 3,800 8,000 9,000 6,600 7,600
มั่นคง
เทเวศ - 15,501 5,000 2,800 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี - - - 3,701 5,930 7,000 4,901 5,601
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ 21,300 7,501 - 3,580 5,900 4,000 6,301 -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - 15,410 - 3,335 5,900 8,300 4,900 7,300

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ