ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
ISUZU D-MAX 2 Doors 2017 967.28
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 470,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 30,000 28,500 4,500 3,500 - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ 18,800 15,100 - 3,200 7,300 8,201 6,501 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 15,501 - 2,700 5,900 6,401 4,900 5,300
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - 16,500 4,600 3,000 6,500 7,100 6,000 6,600
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 2,500 6,800 7,301 5,500 6,701
รัฐบาล
ทิพย - 18,500 - 3,799 8,000 9,000 6,600 7,600
มั่นคง
เทเวศ - 16,000 5,600 2,800 6,700 7,700 6,000 6,800
เยอรมัน
ไทยศรี 21,301 17,301 - 3,701 6,001 7,000 4,901 5,601
เบียร์ช้าง
ไทยประกันภัย - 17,000 - 3,001 6,900 8,101 6,099 6,600
ซ่อมเร็ว
เอเชีย 17,000 14,000 3,351 3,001 6,500 7,500 7,501 8,501
ที่1ของโลก
แอกซ่า - - - 3,231 6,850 8,100 7,100 8,300

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ