ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
HONDA MOBILIO 2009 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 160,000 - - ทุน 100,000 ทุน - ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ - - - 2,500 8,600 - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - - - 2,300 6,600 - 6,500 -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 13,966 - - 5,900 - 4,900 -
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - - 3,700 2,000 6,500 - 6,000 -
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 1,991 6,301 - 5,500 -
รัฐบาล
ทิพย - - - 2,100 7,000 - 6,000 -
มั่นคง
เทเวศ - - - 2,300 6,700 - 6,000 -
เยอรมัน
ERGO - - - 1,935 5,695 - 4,901 -
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ - - - 2,580 - - - -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - 16,501 - 2,601 5,900 - 4,900 -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ