ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปี พ.ร.บ.
BMW X6 2019 645.21
จุดเด่น บริษัท ป.1 ป.2 ป.3 ป.2+ ป.3+
ทุน 4,090,000 - - ทุน 100,000 ทุน 200,000 ทุน 100,000 ทุน 200,000
ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
ยอดนิยม
วิริยะ 71,000 66,000 - - - - - -
เคลมดี
กรุงเทพ - - - - 7,200 8,100 - -
เชื่อแป้ง
เมืองไทยประกันภัย - 55,701 - 1,900 - - - -
ออกกรมเร็ว
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย - - - - - - - -
มั่นคงระดับโลก
อลิอันซ์ - - - 2,191 8,300 9,101 6,901 7,900
รัฐบาล
ทิพย - - - 2,100 - - - -
มั่นคง
เทเวศ - - 4,200 - 7,500 8,500 6,500 7,500
เยอรมัน
ไทยศรี - - - - - - - -
ประกันคิดต่าง
ไทยวิวัฒน์ - - - - 7,000 - 6,301 -
มาตราฐานอเมริกา
LMG - - - - - - - -

** บางแพคเกจมีการกำหนดป้ายทะเบียน อายุ ผู้ขับ หรือ พื้นที่การขับขี่ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการซื้อ