ออกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2565
ยี่ห้อ MITSUBISHIรุ่น Pajero Sportปี 2017

รับรถกลุ่ม 2,3,4,5 ซื้อควบ พรบ.อาคเนย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

***สามารถใช้แจ้งงานอาคเนย์ได้ตามปกติ แต่หัวกระดาษหน้าตารางกรมธรรม์จะออกมาเป็นของ บ.อินทร

เงื่อนไขความคุ้มครอง อินทร
ประกันชั้น 3
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 1,762.77
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 88.14
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 1,674.63

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา