ออกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น MOBILIOปี 2018

- รหัสรถยนต์ 110 ใช้สำหรับรหัส 110 - 00 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่ง - ไม่รับประกันภัย รถใช้ทดลองขับ รถธุรกิจขนส่งสินค้า-ทรานสปอร์ต รถที่ใช้แข่งขันความเร็ว รถที่ดัดแปลงสภาพ - เบี้ยประกันภัยสำหรับงานใหม่เท่านั้น และเป็นรถที่ยังไม่เคยทำประกันภัยกับทางบริษัทฯ

เงื่อนไขความคุ้มครอง ERGO
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดา
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 100,000
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 5,694.54
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 284.73
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 5,409.81

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา