ออกเมื่อ 24 มิถุนายน 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น CR-Vปี 2017

- อัตราเบี้ยนี้ สำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคล กลุ่ม 3-5 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ไม่เกิน 2 ท่านซึ่ง ต้องมีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไปเท่านั้น - ขอสงวนสิทธิ์รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือ รับขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊สเป็นต้น - การคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม (ไม่คุ้มครองสติ๊กเกอร์ และ อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ เช่น เคฟลาร์(cafla) เป็นต้น ) - เบี้ยประกันที่กำหนด รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง และติดตั้งแก๊ส ไม่เกิน 1 ถัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 20,000.- บาท ณ วันที่แจ้งทำประกันภัย - กรณีซื้อความคุ้ม ครองเพิ่ม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน และคิดเบี้ยเพิ่มในวงเงินคุ้มครอง 10,000.- ละ 300.- บาท(จากเบี้ยสุทธิ) หากติดตั้งและต้องการซื้อเพิ่มภายหลังทำประกัน ขอสงวนสิทธิ์คิดเบี้ยเพิ่ม 10,000.- ละ 300 บาทเช่นเดียวกัน - เบี้ยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศษที่มีอัตราเฉลี่ยส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขความคุ้มครอง เทเวศ
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 610,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 610,000
คุ้มครองน้ำท่วม 610,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 100,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 300,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 12,999.43
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 649.97
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 12,349.46

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา