ออกเมื่อ 29 พฤษภาคม 2565
ยี่ห้อ MAZDAรุ่น CX-3ปี 2017

- รหัส 110 สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3 - 5 - ลักษณะการใช้รถเก๋งส่วนบุคคลหรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า รับเฉพาะ ยี่ห้อ/รุ่นรถ ที่กำหนดในตารางเท่านั้น - อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว - คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ - ต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ และผ่านการพิจารณารับประกันก่อนรับประกันภัย ***ยกเว้น รถอายุไม่เกิน 1 ปี (ป้ายแดง) ***ไม่รับรถสปอร์ต 2 ประตู , Supercar รถแข่ง รถที่ติดตู้/โครงหลังคาเหล็ก รถดัดแปลงสภาพ รถไฟฟ้า(EV) และรถที่ใช้ในการ Demo หรือ Test Drive ทุกกรณี

***สามารถใช้แจ้งงานอาคเนย์ได้ตามปกติ แต่หัวกระดาษหน้าตารางกรมธรรม์จะออกมาเป็นของ บ.อินทร

เงื่อนไขความคุ้มครอง อินทร
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 500,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 500,000
คุ้มครองน้ำท่วม 500,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 100,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 17,000.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 850.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 16,150.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา