ออกเมื่อ 24 มิถุนายน 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น CR-Vปี 2017

- รับประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม 20,000.- บาท โดยไม่เก็บเบี้ยเพิ่ม - ไม่คุ้มครอง สติ๊กเกอร์ - บริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย (AUTO ASSIST AND ROADSIDE SERVICE) ยกเวน้ รถกระบะ - คุ้มครองภัยก่อการร้ายทั่วประเทศไทย - เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดกลอ้ ง CCTV แล้ว

เงื่อนไขความคุ้มครอง กรุงเทพ
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 610,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 610,000
คุ้มครองน้ำท่วม 610,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 250,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 13,950.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 697.50
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 13,252.50

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา