ออกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น MOBILIOปี 2018

- รับประกันภัยฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) - เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่นำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi, BMW, Citroen, Jeep,Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini , Peugeot, Volkswagen แlละ Volvo กรณีมีข้อสงสัยสำหรับกลุ่ม/รุ่นรถยนต์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบก่อนทำการเสนอขาย - เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์ - ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน และรถกระบะที่มีการต่อตู้หรือกรง สูงกว่หลังคารถยนต์หรือสริมแหนบ เพื่อการบรรทุกที่มากกว่าปกติรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ตู้เย็นที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์ - เบี้ยประกันภัยนี้ป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

***จดทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม)

เงื่อนไขความคุ้มครอง อลิอันซ์
ประกันชั้น 3
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 100,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 300,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 1,990.20
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 99.51
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 1,890.69

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา