ออกเมื่อ 29 พฤษภาคม 2565
ยี่ห้อ MITSUBISHIรุ่น Pajero Sportปี 2017

เฉพาะ 4 ยี่ห้อToyota,Honda,Mitsubishi,Nissan รับถึง 25ปี

** รับประกันรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (รถอายุเกิน 20 ปี รับเฉพราะ ยี่ห้อ Toyota Honda Mitsubishi และ Nissan) เท่านั้น ** ***อนุโลมค่าเสียหายส่วนแรก*** ***สามารถใช้แจ้งงานอาคเนย์ได้ตามปกติ แต่หัวกระดาษหน้าตารางกรมธรรม์จะออกมาเป็นของ บ.อินทร

เงื่อนไขความคุ้มครอง อินทร
ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 2,000
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 5,300.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 265.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 5,035.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา