ออกเมื่อ 29 พฤษภาคม 2565
ยี่ห้อ MAZDAรุ่น CX-3ปี 2017

รถอายุเกิน 20 ปี รับเฉพราะ ยี่ห้อ Toyota Honda Mitsubishi และ Nissan) เท่านั้น - รับเฉพาะรถญี่ปุ่นเท่านั้น (ไม่รวมรถยนต์นำเข้า) - ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า - คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์เท่านั้น - ไม่รับรถรับจ้างให้เช่า ดัดแปลง โหลด แข่ง แต่งซิ่ง มูลนิธิ กระบะติดตู้ โครงเหล็ก

***อนุโลมค่าเสียหายส่วนแรก*** ***สามารถใช้แจ้งงานอาคเนย์ได้ตามปกติ แต่หัวกระดาษหน้าตารางกรมธรรม์จะออกมาเป็นของ บ.อินทร

เงื่อนไขความคุ้มครอง อินทร
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 200,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 2,000
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 200,000
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 6,800.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 340.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 6,460.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา