ออกเมื่อ 27 มกราคม 2565
ยี่ห้อ MAZDAรุ่น CX-3ปี 2017

- ใช้กับส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล (บริษัท) รถใช้รับจ้างและรถเช่า - ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม เครื่องตกแต่ง รวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น รถติดคอกรั้ว ตู้ทึบ - ไม่รับรถในกลุ่ม Sport , รถแข่ง , รถดัดแปลงสภาพ , รถโหลดเตี้ย , รถยกสูง , รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า , สติ๊กเกอร์ , แรฟสี

เงื่อนไขความคุ้มครอง คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 100,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 6,000.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 300.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 5,700.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา