ออกเมื่อ 29 พฤษภาคม 2565
ยี่ห้อ MAZDAรุ่น BT-50 2 Doorsปี 2019

- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกิน 20,000 บาท ไม่รวม สติ๊กเกอร์ - รถกระบะส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 4 ตัน และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

คุ้มครองภัยก่อการร้าย ตามทุนประกันภัย ***ไม่รับรถในนามนิติบุคคล

เงื่อนไขความคุ้มครอง กรุงเทพ
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 350,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 350,000
คุ้มครองน้ำท่วม 350,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 250,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 16,500.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 825.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 15,675.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา