ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA FORTUNER 2019

ข้อมูลประกันภัย

แอกซ่า
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง
21,808.00 บาท สมาชิกลดอีก 1,090.40 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

แอกซ่า มอเตอร์ ซิงเกิล พรีเมี่ยม รถเก๋ง SUV และรถกระบะ 4 ประตู

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง

- 110 ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - ไม่รับทำประกันภัยรถที่ทำการดัดแปลงเพื่อการแข‹งขัน รถนำเข้าอิสระ รถโหลดเตี้ย ยกสูง หรือรถที่ต่อเติมเพื่อการอื่น ๆ เช่น ตู้แห้ง ตู้เย็น โครงเหล็ก หลังคา เป็นต้น - ไม่สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ - ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ รวมถึงการขอซื้อค่าความเสียหายส่วนแรก - รวมส่วนลดกล้อง CCTV และไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม

ผลประโยชน์เพิ่มเติม - คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงาน หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง - ฟรี แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส - ฟรี ค่าแรงไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง - ฟรี ค่ารถยกไม่เกิน 100 กม.แรก - ฟรี เติมน้ำมันไม่เกิน 20 ลิตร/ปี - ฟรี แอกซ่า ฟอร์ ยู จ่าย 100% เต็ม

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 940,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 940,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 940,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-16841

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย