ข้อมูลรถยนต์

MITSUBISHI Pajero Sport 2017

ข้อมูลประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
19,660.18 บาท สมาชิกลดอีก 983.01 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

คุ้มภัยโตเกียวมารีน แคมเปญ กลุ่ม 3 C64-00048

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

- เบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล , รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและ/หรือบุคคล) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า - ทุนประกันภัยคือ 80% -100% ของราคาตลาด ณ วันทำประกันภัย - กรณีมีอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมคุ้มครองไม่เกิน 20,000 บาท รวมราคาติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG แล้วโดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้บริษัททราบด้วยทั้งนี้ไม่รวมถึง แคฟร่า , คาร์บอน , สติ๊กเกอร์ , เคลือบแก้ว - รถที่ดัดแปลงที่ติดตั้ง ตกแต่งเข้าข่ายเพื่อความเร็ว หรือการแข่งขัน รถโหลดเตี้ย หรือ ยกสูง บริษัทฯ ขอพิจารณาไม่รับประกันภัย - การติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือดัดแปลงสภาพรถให้แตกต่างจากโรงงาน ควรแจ้งให้บริษัททราบเพื่อการพิจารณารับประกันภัย - ประเภท 1 บริษัทฯ ขอตรวจสอบสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกกรณี และความเสียหายต้องไม่เกิน 8,000 บาท - เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเบี้ยประกันภัยใหม่ หากตรวจสภาพรถแล้ว รถไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

**** กรณีรถ Hybrid ให้เพิ่มเบี้ยจากแคมเปญสุทธิ 4,000 บาท ****

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 650,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 650,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 650,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-15913

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย