ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA REVO 2 Doors 2020

ข้อมูลประกันภัย

ทิพย
ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง
25,000.00 บาท สมาชิกลดอีก 1,250.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

TIP ป.1 รถยนต์กระบะ 320 2020

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้าง

- รหัส 320 เฉพาะรถยนต์จดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น - สำหรับรถลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า - คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมตามรายการที่บริษัทกำหนด ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม เช่น สติ๊กเกอร์สินค้า แคปร่า,คาร์บอน, ตู้ทึบ, ตู้แห้ง, อุปกรณ์ทา ความเย็น Compressor หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง - ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัย รถมูลนิธิ, รถติดไซเรน, รถโหลดเตี้ย หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมห้าง
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 400,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 400,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 400,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 1,000,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 200,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 300,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-14760

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย