ข้อมูลรถยนต์

MAZDA CX-3 2017

ข้อมูลประกันภัย

อลิอันซ์
ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่
15,763.24 บาท สมาชิกลดอีก 788.16 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

Family Love ทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพและปริมณฑล

ประกันชั้น 1 ซ่อมอู่

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย: อายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี มีบุตรตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยต้องแสดงสูติบัตรของบุตรพร้อมการสมัครทำประกันภัย - คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งและไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ยกวนอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น สติกเกอร์ติดรถรอบคัน ฯลฯ

***รับทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ*** - จำนวนเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่กับรุ่น ยี่ห้อ และอายุรถยนต์ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัย ที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว - เบี้ยประกันภัยที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นมีการปัดจุดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 550,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 550,000 บาท
คุ้มครองน้ำท่วม 550,000 บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 250,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-14401

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย