ข้อมูลรถยนต์

TOYOTA REVO 2 Doors 2020

ข้อมูลประกันภัย

คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา ซ่อมอู่
6,000.00 บาท สมาชิกลดอีก 300.00 บาท (รวมค่าส่งด่วน Flash Express)
ซื้อพร้อม พ.ร.บ.
ส่งด่วน Flash Express

คุ้มภัย 3+ ทุนประกัน 100,000 บาท

ประกันชั้น 5 3+ ธรรมดา ซ่อมอู่

- รหัส 320 ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ไม่สามารถใช้กับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 3 ตัน - ไม่สามารถใช้กับรถจดนิติบุคคล(บริษัท) รถใช้รับจ้าง และให้เช่า - ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม เครื่องตกแต่ง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งมาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น รถติดคอกรั้ว ตู้ทึบ - ไม่รับรถ Sport , รถแข่ง , รถดัดแปลงสภาพ , รถโหลดเตี้ย , รถยกสูง , รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า , สติ๊กเกอร์ , แรฟสี

ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์

ประเภทการซ่อม ซ่อมอู่
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (320)
ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ - บาท/ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ - บาท
คุ้มครองน้ำท่วม - บาท/ครั้ง
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก - บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 3 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นการทำประกัน
id-13061

ข้อมูลกรมธรรม์

1. รายละเอียดผู้เอาประกัน

2. รายละเอียดรถยนต์
วันเริ่มความคุ้มครอง
3. ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

คุณจะได้รับกรมธรรม์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล และจัดเก็บในระบบ เพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน เพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบกรมธรรม์ ลดขั้นตอนการส่งมอบ ลดการใช้กระดาษ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และไม่ต้องกลัวหาย